Firma KOVOMONT–PO má k dispozícii tieto technologické zariadenia a vybavenie: