Priemyselny park Poprad GGP


Investor:

Termín:

OK:

financovanie: 10 200,- €