Spoločnosť KOVOMONT-PO, s. r. o., vznikla 23. 6. 2006 a sídli na ulici Košickej v Prešove. Hlavnou činnosťou firmy je výroba kovových konštrukcií, ktorú prevádzkuje na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-Z/2006/05055-2/CR1 vydaného Obvodným úradom v Prešove, Odbor živnostenského podnikania.

V relatívne krátkej dobe sa firma dokázala presadiť v tvrdom konkurenčnom prostredí vďaka kvalite svojej práce, expresnosti dodávok a profesionalite nášho prístupu k zákazníkovi. Množstvo a objem realizovaných dodávok v priebehu dvoch rokov zaznamenávali neustály nárast, čím sme mohli zdokonaľovať a rozširovať svoj technologický a výrobný potenciál.

K našim najčastejším výrobným činnostiam patrí:
V roku 2009 sme získali certifikáty: