Výroba a montáž mostu cez rieku Myjava - Šajdíkové Humence


Investor: Art-Eko, s.r.o. Bratislava

Termín:

OK: 12 ton

financovanie: 133 000,- €